Σάσσα Μεταλληνού-Chaitow,Η Αποκάλυψη του Ιωάννη,ελαιογραφία σε κόντρα-πλακέ θαλάσσης,44,5χ44,5εκ, 1200ε

Συνεργάτης

Χορηγός επικοινωνία;

Contact us

Xenias 5
Athens 11527 Greece
Tel: (+30) 2167004056
Mobile: (+30) 6956203620
Email: malouart.collections@gmail.com